Dịch vụ
TƯ VẤN KIỂM XƯỠNG THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNGTƯ VẤN FSC/CoC/CWTƯ VẤN CHỐNG KHỦNG BỐ C-TPATTƯ VẤN ISO 9001:2015TƯ VẤN ISO 14001TƯ VẤN ISO 22000TƯ VẤN HACCPTƯ VẤN SA 8000TƯ VẤN GLOBAL G.A.P.TƯ VẤN BRCTƯ VẤN BSCITƯ VẤN ICTITƯ VẤN GMPTƯ VẤN TQM5STƯ VẤN ISO/TS 16949TƯ VẤN IFSTƯ VẤN ISO 45001:2018TƯ VẤN FSC/FM (forest management) TƯ VẤN ISO : 20252Các Lớp Đào TạoTƯ VẤN ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNGTƯ VẤN THEO YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ

Yahoo

Skype

 

Giới thiệu

Giới thiệu ISO 9001:2015

 

GIỚI THIỆU ISO 9001:2015
ISO LÀ GÌ ?
ISO viết tắc của International Organization for Standardization.
ISO  Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, là tổ chức soạn thảo và ban hành các tiêu chuẩn quốc tế lớn nhất thế giới.
ISO là một liên minh quốc tế gồm có của 163 quốc gia là thành viên của tổ chức ISO. Mỗi thành viên được chính phủ ủy quyền đưa ra các quy chế tiêu chuẩn mang tính đại diện quốc gia tham gia vào tổ chức này.  Trụ sở chính của tổ chức ISO đặt tại Geneve- Thụy Sĩ.
 
ISO là tổ chức phi chính phủ, mục đích chính là xúc tiến hợp tác quôc tế nhằm cùng nhau ban hành các tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các ngành nghề trên toàn thế giới không phân biệt cấu trúc, quy mô,..
 
 
Lịch sử soát xét các phiên bản của bộ ISO 9000
 

Phiên bản
năm 1994
Phiên bản
năm 2000
Phiên bản
năm 2015
Tên tiêu chuẩn
ISO 9000:1994
ISO 9000: 2000
ISO 9000: 2005
HTQLCL – Cơ sở & từ vựng
ISO 9001: 1004
ISO 9001: 2000
(bao gồm  ISO 9001/ 9002/ 9003)
ISO 9001: 2015
Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) – Các yêu cầu
ISO 9002: 1994
ISO 9003: 1994
ISO 9004: 1994
ISO 9004: 2000
Chưa có thay đổi
HTQLCL - Hướng dẫn cải tiến
ISO 10011: 1990/1
ISO 19011: 2002
Chưa có thay đổi
Hướng dẫn đánh giá HTQLCL/ Môi trường

 
TỔ CHỨC NÀO CẦN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001: 2015?
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng cho mọi tổ chức không phân biệt ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực hoạt động, không phân biệt quy mô, cấu trúc,…
 
Tổ chức áp dụng hệ thống ISO 9001:2015 khi:
 
  • Tổ chức muốn khẳng định khả năng cung cấp các sản phẩm một cách ổn định đáp ứng các yêu cầu khách hàng và các yêu cầu chế định thích hợp.
  • Tổ chức muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng
  • Tổ chức cần cải tiến liên tục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu.
  • Giảm chi phí quản lý, giảm lãng phí, giảm sản phẩm không phù hợp à Tăng lợi nhuận kinh doanh.
 
CÁC YÊU CẦU CẦN KIỂM SOÁT CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2015
 
Lượt truy cập: 840,189
Đang online: 2
Design by Thiet ke web Minh Tuan

Bản quyền thuộc về Công Ty Tư Vấn Viễn Đông