Dịch vụ
TƯ VẤN KIỂM XƯỠNG THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNGTƯ VẤN FSC/CoC/CWTƯ VẤN CHỐNG KHỦNG BỐ C-TPATTƯ VẤN ISO 9001:2015TƯ VẤN ISO 14001TƯ VẤN ISO 22000TƯ VẤN HACCPTƯ VẤN SA 8000TƯ VẤN GLOBAL G.A.P.TƯ VẤN BRCTƯ VẤN BSCITƯ VẤN ICTITƯ VẤN GMPTƯ VẤN TQM5STƯ VẤN ISO/TS 16949TƯ VẤN IFSTƯ VẤN ISO 45001:2018TƯ VẤN FSC/FM (forest management) TƯ VẤN ISO : 20252Các Lớp Đào TạoTƯ VẤN ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNGTƯ VẤN THEO YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ

Yahoo

Skype

 

Dịch vụ đào tạo của chúng tôi

- YÊU CẨU CỦA KHÁCH HÀNG KIỂM XƯỞNG. THEO CÁC TIÊU CHUẨN, CHẤT LƯỢNG, TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI, AN NINH..

- Nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001: 2015, TQM).
- Các công cụ quản lý chất lượng ( 7 tools, 5S, Kaizen, giảm lãng phí …vv)
- Nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm (HACCP, ISO 22000, BRC…)
- Nhận thức về hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001: 2004)
- Đào tạo đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng/môi trường (ISO 19011: 2002)
- Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001:2018)
- Hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức chế tạo phụ kiện ô tô (ISO/ TS 16949: 2002)
- Quản lý doanh nghiệp
- Đào tạo các điểm mới của ISO 9001: 2015 và hướng dẫn chuyển đổi hệ thống ISO 9001: 2008 sang ISO 9001:2015

- Nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001: 2015, TQM).
- Các công cụ quản lý chất lượng ( 7 tools, 5S, Kaizen, giảm lãng phí …vv)
- Nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm (HACCP, ISO 22000, BRC…)
- Nhận thức về hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001: 2004)
- Đào tạo đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng/môi trường (ISO 19011: 2002)
- Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001:2018)
- Hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức chế tạo phụ kiện ô tô (ISO/ TS 16949: 2002)
- Quản lý doanh nghiệp
- Đào tạo các điểm mới của ISO 9001: 2015 và hướng dẫn chuyển đổi hệ thống ISO 9001: 2008 sang ISO 9001:2015

Quay lại  
Lượt truy cập: 840,200
Đang online: 4
Design by Thiet ke web Minh Tuan

Bản quyền thuộc về Công Ty Tư Vấn Viễn Đông